Welcome to job finding service - Philaris

PHILARIS USLOVI KORIŠĆENJA

Dobro došli!

Da biste koristili portal Philaris, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima.

Pravila i uslovi korišćenja Philaris

U daljem tekstu Ugovor o uslovima korišćenja.

Ugovor je između Philaris portala i posetioca portala, odnosno korisnika.

Pod posetiocima, korisnicima portala podrazumevamo:

  1. Kandidate - fizička lica.
  2. Poslodavace - pravna lica.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta Philaris na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora).

Predmet Ugovora:

Korišćenjem portala www.philaris.de (u nastavku teksta Ugovora skraćeno: Philaris) i svih njegovih delova teksta, automatski prihvatate sve trenutne uslove korišćenja portala Philaris.

Ukoliko se ne slažete sa uvodom ovog Ugovora odnosno nakon pročitanog Ugovora, molimo Vas da više ne koristite portal Philaris.

Molimo Vas da pažljivo pročitate sve delove Ugovora.

Philaris portal preduzima sve razumne korake na zaštiti podataka o ličnosti od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, prepravki ili uništenja. Međutim, internet, e-mail, vaše biografije ili drugi elektronski prenos nije uvek u potpunosti bezbedan i bez grešaka, odnosno vaši podaci nisu u potpunosti bezbedni. Vi se slažete da ne smatrate odgovornim sajt Philaris u slučaju gubitka vaših informacija odnosno krađe od strane trećih lica i neovlašćenog upada, da na svoju odgovornost upisujete i čuvate vaše podatke na našem sajtu. U slučaju da vam ovo ne odgovara molimo vas da ne koristite naš sajt odnosno da vaše podatke ne upisujete ili izbrišete.

Pristup portalu Philaris i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta, pola ili rase.

Korisnici portala odnosno posetioci su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja i smatra se da su u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim uslovima korišćenja i da ih razumeju u potpunosti. Philaris kao vlasnik portala zadržava pravo izmene ili dopune uslova korišćenja, jednostrano bez prethodnog obaveštenja i nije odgovoran za nastale posledice koje se mogu pojaviti kao posledica promena.

Portal Philaris vrši ulogu pri povezivanju, umrežavanju poslodavaca i kandidata.

Kandidatima se smatraju nezaposlena fizička lica ili fizička lica koja su u radnom odnosu odnosno zaposlena lica koja žele da promene odnosno pronađu novo ili dodatno radno mesto.

Korišćenjem portala Philaris bezuslovno se slažete sa svim ispod i iznad navedenim stavkama ovog Ugovora.

Opšti uslovi korišćenja se dele u dve kategorije:
  1. Usluge za Kandidate (fizička lica)
  2. Usluge za Poslodavce (pravna lica)

1. Kategorija-kandidati

Philaris sve svoje usluge kandidatima pruža u potpunosti besplatno.

Philaris može da čuva, prikuplja informacije o kandidatima, ali isključivo uz njihovu saglasnost i u cilju lakšeg povezivanja poslodavca i kandidata i na obostrano zadovoljstvo. Kandidati sve podatke upisuju dobrovoljno. Philaris smatra da je dužan da zaštiti vašu privatnost.

Onoga trenutka kada se registrujete kao kandidat koji traži posao, vi se slažete da ste upisali tačne, važeće i potpune informacije o sebi, zatim da ćete ih ažurirati na sajtu ukoliko se one promene. Vi se slažete da se mi možemo osloniti na te podatke kao tačne, važeće i potpune. Vi pristajete da ako su vaši podaci za registraciju neistiniti ili nevažeći, da mi zadržavamo pravo prekida vašeg korišćenja portala Philarisa.

Kandidat može u bilo kom trenutku izbrisati prikupljene informacije podnošenjem zahteva u pisanoj formi (elektonskim putem e-maila) upućeno Philarisu.

Philaris se obavezuje da Vaše lične podatke neće davati, prodavati, iznajmljivati, distribuirati, menjati ili na blo koji način ustupati trećim licima, osim poslodavcima za potrebe konkurisanja i zapošljavanja.

Kandidati su saglasni da portal Philaris neće smatrati odgovornim za bilo kakvu vrstu moguće nastale štete koja bi im mogla biti uzrokovana zloupotrebom podataka od strane poslodavaca. Vi pristajete da Philaris ne smatrate odgovornim za bilo kakvu štetu koja može da bude nanešena zloupotrebom podataka od strane korisnika, poslodavaca ili trećih osoba.

Nemojte ostavljati, davati na uvid svoje bankovne račune poslodavcima ili drugim licima ili vršiti plaćanje ka njima. Poslodavci i agencije za zapošljavanje licima koje traže posao ne naplaćuju usluge. Ukoliko to uradite uradili ste na sopstvenu odgovornost i saglasni ste da portal Philaris ne smatrate odgovornim za bilo kakvu vrstu moguće nastale štete koja bi mi mogla biti uzrokovana zloupotrebom od strane korisnika, poslodavaca i trećih lica.

Više o prevarama na internetu možete pročitati u sledećem linku: http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0

Ukoliko se ne slažete sa dosadašnjim delom pročitanog Ugovora, molimo Vas da ne koristite portal Philaris odnosno da napustite naše stranice.

Konkurisanje se vrši na više načina. Konkurisanje može biti putem registracione forme Philaris portala, preko kontakt strane ostavljajući svoje podatke, putem e-maila, putem telefonskog razgovora sa operaterom ili koristeći neke ili sve načine zajedno. Prilikom konkurisanja za posao podrazumeva se da je kandidat upućen u uslove ovog Ugovora. Philaris portal takođe nije odgovoran za dalji proces prilikom selekcije, a kasnije i stupanja u radni odnos, odnosno dogovor sa poslodavcem. Kandidat je takođe dužan da proveri pravno postojanje poslodavca pre stupanja u radni odnos. Philaris ne učestvuje u procesu selekcije kandidata.

Philaris ne garantuje da će poslodavac ili njegovo lice ispoštovati sve potrebne procedure nakon poslate prijave, odnosno obaveštenje o ishodu konkursa. Philaris ne učestvuje u selekciji i preselekciji kandidata. Korišćenjem sajta Philaris vi pristajete da ne smatrate odgovornim Philaris u selekciji i preselekciji, u suprotom nemojte da koristite usluge Philaris sajta, odnosno molimo vas da napustite naše stranice.

Ukoliko se ne slažete sa dosadašnjim delom pročitanog Ugovora, molimo Vas da ne koristite portal Philaris.

Profili kandidata- biografije

PU slučaju da pristanete, odnosno napravite vaš profil kod nas na portalu, Vi odobravate da Philaris vaše prijavljene informacije stavi na raspolaganje poslodavcima. Pri tome ste saglasni da portal Philaris ne smatrate odgovornim za bilo kakvu vrstu moguće nastale štete koja bi mi mogla biti uzrokovana zloupotrebom vaših podataka od strane poslodavaca i trećih lica.

Ukoliko se ne slažete nakon ovog dela pročitanog Ugovora, molimo Vas da ne koristite portal Philaris.

2. Kategorija-poslodavci

Onoga trenutka kada preko kontakt forme pošaljete vaše podatke kao poslodavac koji traži zaposlene, radnu snagu, vi se slažete da ste upisali tačne, važeće i potpune informacije o vašem preduzeću, zatim da ćete ih ažurirati upućivanjem zahteva u pisanoj formi Philarisu, ukoliko se one promene. Vi se slažete da se mi možemo osloniti na te podatke kao tačne, važeće i potpune. Vi pristajete da ako su vaši podaci neistiniti, nepotpuni ili nevažeći, da mi zadržavamo pravo prekida naše saradnje, kao i druge mere koje proisteknu kao posledica.

U slučaju prekida rada sajta nastalim usled različitih faktora Philaris se neće smatrati odgovornim prema eventualnim posledicama koje mogu da nastanu.

Poslodavac se slaže da na osnovu ostavljenih kontakt podataka odnosno broja telefona kontakt osobe, Philaris odnosno lice u ime Philarisa ga može kontaktirati u bilo koje doba dana, radnim ili neradnim danima radi dobijanja potrebnih informacija oko rešavanja eventualnog nastalog problema. U slučaju da prethodno opisana pravila poslodavac prekrši Philaris zadržava puno pravo da jednostrano bez daljih objašnjenja prekine sardnju.

Philaris zadržava pravo izmene ili dopune ovih pravila odnosno uslova korišćenja bez prethodne najave i koje mogu da stupe na snagu odmah po objavi.

Ukoliko se ne slažete nakon pročitanog Ugovora, molimo Vas da ne koristite portal Philaris, odnosno da napustite naše stranice.

Odricanje odgovornosti

Philaris nije odgovoran za materijalnu, finansijsku, duševnu, ili bilo kakvu drugu vrstu štete koja može nastati kao rezultat korišćenja ovog portala.

Za objavljeni sadržaj Philaris ne garantuje ispravnost i tačnost informacija koje unose poslodavci i kandidati u svojim biografijama, profilima ili bilo kojoj drugoj formi.

Philaris zadržava pravo izmene i uklanjanja sadržaja bilo poslodavca ili kandidata, a shodno proceni ispravnosti unešenih podataka.

Strogo je zabranjeno postavljanje slika i video sadržaja opasnog sadržaja, sadržaja koji podstiče na terorizam, sadržaja za koji ne posedujete autorska prava bez dozvole autora, postavljanje bilo kakvih vulgarnih ili uvredljivih sadržaja ili bilo kakvih aktivnosti koje su u suprotnosti sa važećim zakonima i moralnim načelima.

Pravila za poslodavce

Poslodavcima se smatraju svi poslodavci koji su se obratili putem potpuno popunjene kontakt forme.

Poslodavci ne mogu biti fizička lica osim u odeđenim slučajevima, po proceni Philarisa.

Poslodavcima su dostupni veoma poverljivi, lični podaci o kandidatima: slike, brojevi telefona, bračno stanje, email adrese, i slične veoma privatne informacije.

Najstrožije je zabranjena zloupotreba prikazanih podataka o kandidatima, distribucija ili korišćenje u bilo kakve svrhe koje nisu sa ciljem zapošljavanja.

Poslodavac se obvezuje da će sve usluge koje mu pruži Philaris da koristi u dobroj nameri i jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe.

Philaris zadržava pravo brisanja tekstova za koje smatra da nisu podobni i bez prethodne najave.

Philaris zadržava pravo prekida sardnje sa poslodavacima u slučaju nepoštovanja pravila ovog Ugovora, a prema proceni Philarisa bez prethodnog upozorenja ili objašnjenja.

Ukoliko se ne slažete sa ovim delom Ugovora odnosno nakon pročitanog dela ovog Ugovora, molimo Vas da više ne koristite portal Philaris.

Korisnički nalozi kandidata:

Kandidati mogu objaviti biografiju, lične podatke, sertifikate i diplome na svoj profil, koji zatim Philaris može proslediti svim zainteresovanim poslodavcima. Pri tome ste saglasni da portal Philaris ne smatrate odgovornim za bilo kakvu vrstu moguće nastale štete koja bi mi mogla biti uzrokovana zloupotrebom vaših podataka od strane poslodavaca i trećih lica.

To znači da pristajete da Vaši lični podaci, poput slike, adrese, bračnog stanja, brojeva telefona, email adresa postaju dostupni trećim licima odnosno poslodavcima.

Registrovanje kandidata je u potpunosti besplatno.

Naglašavamo da je zabranjeno korišćenje portala u terorističke svrhe, za iskazivanje verske, rasne, nacionalne mržnje, seksualne diskriminacije ili dr.

U slučaju da niste sigurni ili se ne slažete molimo Vas da ne koristite naše usluge.

Dodatna pravila

Portal Philaris dozvoljava preuzimanje teksta u kategoriji vesti, saveti i karijera na koje on polaže autorska prava.

U tom slučaju je dozvoljeno prenošenje članaka teksta uz obavezno navođenje izvora odnosno linka ka našoj Web stranici.

Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših autorskih prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Linkovi na druge web stranice

Portal Philaris objavljuje linkove ka drugim stranicama u dobroj nameri i ne odgovara za eventualnu štetu i tekst na tim stranicama.

Ako imate pitanja ili nedoumica, molimo vas upotrebite kontakt formu na našem portalu i naš tim će brzo odraditi vaš odgovor, profesionalno i efikasno.