Welcome to job finding service - Philaris

PHILARIS POLITIKA PRIVATNOSTI

Dobro došli!

Evropska regulativa za zaštitu podataka (GDPR) stupila je na snagu 25. maja 2018. godine. Ovo je savršena prilika da Philaris potvrdi svoju posvećenost poštovanju i zaštiti vaših ličnih podataka koje obrađujemo u toku naših poslovnih aktivnosti. Philaris je uvek shvatao vašu privatnost veoma ozbiljno.

Ova Politika privatnosti navodi ko je odgovoran za lične podatke koje nam dostavljate, koje lične podatke dobijamo od vas, način na koji koristimo i obrađujemo takve lične podatke, sa kime možemo da ih podelimo, kao i vaša prava i izbor koji se odnose na vaše lične podatke.

U ovoj Politici koristimo termine „lični podaci" ili „podaci". Ovim terminima nazivamo vaše podatke, odnosno podatke na osnovu kojih je moguće da budete identifikovani kao pojedinac ili uz pomoć kojih je moguća identifikacija određene osobe, bez obzira na to da li su ove informacije sakupljene onlajn ili putem kontakata sa zaposlenima.

Na ovoj stranici saznaćete:

1. Ko je odgovoran za lične podatke koje sakupljamo?

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, Philaris, Brunnerstr. 40, Lingen, Nemačka ili bilo koje njegovo predstavništvo, u zavisnosti od slučaja, kontroliše lične podatke koje sakupljamo i koristimo tokom naših poslovnih aktivnosti. To je zato što Philaris kao i njegova predstavništva određuju svrhu za koju se koriste vaši lični podaci i sredstva za obradu. Philaris ili bilo koje njegovo predstavništvo povremeno mogu biti zadužena za obradu podataka, tj. u slučajevima kada obrađujemo lične podatke u vaše ime. Bez obzira na to da li smo zaduženi za kontrolu ili obradu podataka, uvek se pridržavamo odredaba koje su u skladu sa GDPR-om.

 

2. Kako prikupljamo vaše lične podatke i koje?

 

U zavisnosti od toga ko ste- kandidat, poslodavac ili neki drugi poslovni partner, možemo prikupljati Vaše lične podatke na različite načine, na primer preko naših Sajtova koje posećujete i preko kojih se registrujete ili nas kontaktrate, kanala društvenih medija, na našim događajima, putem telefona, putem e-maila, a u vezi sa regrutovanjem ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i poslodavcima, i to:

 • kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);
 • korisničko ime i lozinka kada se registrujete na našim sajtovima;
 • informacije koje pružate o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste želeli da stupimo u kontakt. (davanjem preporuke uz pisanu saglasnost da je druga osoba ranije dala ovlašćenje za takvu komunikaciju);
 • druge informacije koje nam možete pružiti, kao što su istraživanja ili pomoću funkcije “Kontaktirajte nas” na našim sajtovima.

 

Pored toga, ako ste kandidat za posao, prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu za poziciju, možemo sakupiti i obraditi sledeće vrste ličnih podataka:

 • istorija zapošljavanja i obrazovanja;
 • jezičke sposobnosti i druge veštine u vezi rada;
 • jmbg, broj lične karte ili drugi državni identifikacioni broj;
 • datum rođenja;
 • pol;
 • državljanstvo;
 • informacije pružene u referencama;
 • informacije koje se nalaze u Vašem CV-u, informacije koje pružate u vezi sa vašim interesima povodom Vaše karijere i druge informacije o vašim kvalifikacijama za zapošljavanje.

i kada je to zakonom propisano pisane saglasnosti pribavljene od Vas o:

 • invalidnosti i informacije u vezi zdravlja;
 • kriminalne i druge provere.

 

Ako ste poslodavac, i putem kontakt forme nam ostavljate podatke, možemo sakupiti i obraditi sledeće vrste  podataka:

 • naziv i sedište firme;
 • delatnost firme;
 • PIB;
 • kontakt osoba.

Lične podatke takođe možete dati svojevoljno, na primer kada koristite opciju „kontaktirajte nas" na našoj Web stranici ili kada na neki drugi način stupite u kontakt sa nama, npr. putem imejla ili preko naših stranica na društvenim mrežama, kada se registrujete na jednoj od naših platformi itd.

 

Kada koristite našu internet stranicu, Philaris takođe, automatski prikuplja određene informacije, kao što su:

 • IP adrese i imena domena posetilaca;
 • tip pretraživača i platforme;
 • istorija prikazanih stranica;
 • vaša lokacija i druge informacije o korišćenju vaše veb lokacije.

 

Gore navedene informacije sakupljamo za potrebe administracije našeg sajta, kao što je na primer analiza podataka za trendove i statistike. Ove podatke koristimo kako bismo unapredili usluge, i usluge koje bi mogle da vas interesuju. Ovi podaci se takođe koriste za prilagođavanje sadržaja na našoj Web stranici, kao i radi pružanja boljeg iskustva našim korisnicima.

Takođe, možemo prikupiti lične podatke iz prijava za posao (kao što je vaš CV, diplome, sertifikati, obrazac za apliciranje i propratno pismo).

 

3. U koje svrhe koristimo vaše lične podatke?

 

Philaris može prikupiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • radi zaključenja i sprovođenja ugovora zaključenog sa vama;
 • radi slanja informacija koje ste zahtevali ili koje bi mogle biti od interesa za vas na osnovu vaših preferencija;
 • radi komunikacije sa vama i kako bismo mogli da odgovorimo na pitanja koja ste postavili;
 • radi aktiviranja i upravljanja onlajn nalozima na koje ste prijavljeni;
 • kako bismo kontinuirano unapređivali naše usluge;
 • kao i u sve druge svrhe koje su direktno u vezi sa našim poslovnim odnosima, bilo da ste kandidat, poslodavac ili neki drugi poslovni partner.

 

Prema principu „ograničenja namene" u skladu sa GDPR-om, nećemo obrađivati vaše podatke u neku drugu svrhu umesto one zbog koje su inicijalno prikupljeni.

 

4. Pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka

 

Prema GDPR-u, glavni osnov prema kojem ćemo obrađivati vaše lične podatke je:

 • moramo da poštujemo Pravila privatnosti i Uslove korišćenja;
 • imamo zakonsku obavezu da obradimo podatke koje sakupljamo od vas;
 • imamo opravdan interes da obrađujemo vaše lične podatke;
 • dobili smo vašu eksplicitnu i preciziranu saglasnost.

Obavestićemo vas o ovom zakonskom osnovu svaki put kada uzmemo podatke o vama.

 

5. Sa kime delimo vaše lične podatke?

 

Vaše lične podatke možemo preneti poslodavcima. Poslodavcima je zabranjeno da koriste vaše lične podatke za bilo koju drugu svrhu osim da potrebe zapošljavanja, i obavezani su da štite lične podatke koje im je Philaris poverio, kao i da deluju u skladu sa opštim principima privatnosti opisanim u ovoj Politici privatnosti.

Philaris zadržava pravo da otkrije i/ili prenese lične podatke trećem licu, ukoliko Philaris smatra da postoji osnovani razlog da je otkrivanje ličnih podataka neophodno za identifikaciju, kontaktiranje ili pokretanje zakonskih postupaka protiv nekoga ko može da izazove povredu ili ometanje (namerno ili nenamerno) naših prava ili imovine. Štaviše, Philaris može da otkrije lične podatke na zahtev suda ili kada u dobroj nameri smatra da je to propisano zakonom ili regulativom - ili kada ga sud ovlasti da to učini - ili kako bi  reagovao na hitan slučaj.

Čak i ako odlučite da Philarisu ne dostavite svoje lične podatke, možete i dalje da posećujete većinu sadržaja na Web stranici Philarisa. Međutim, možda nećete moći da pristupite određenim opcijama, ponudama i uslugama i možda nećete moći da iskoristite određene pogodnosti koje pruža Philaris.

 

6. Kako štitimo vaše lične podatke?

 

U zavisnosti od prirode podataka, konteksta i svrhe obrade, kao i rizika koji može da utiče na privatnost fizičkih i pravnih lica, Philaris se obavezuje da preduzme sve tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio odgovarajuću sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu protiv neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i zaštitu od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 

7. Vaša prava

 

Postoji čitav niz prava koja se odnose na vaše lične podatke koje obrađujemo.

Imate pravo da primate kopije ličnih podataka koje imamo o vama.

Imate pravo da od nas zatražite da ispravite svoje lične podatke ako su netačni ili nepotpuni. Imate pravo da tražite da se vaši lični podaci obrišu u određenim okolnostima. Imate pravo da se protivite korišćenju vaših ličnih podataka u određenim okolnostima (na primer kao što je direktni marketing). Imate pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku, sve dok se oslanjamo na vašu saglasnost za dalju obradu vaših ličnih podataka, a takođe imate pravo da podnesete prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka onda kada smatrate da nismo obrađivali vaše lične podatke u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

Takođe će vam biti obezbeđena mogućnost odustajanja (odjavljivanja) zahtevom u pisanoj formi (putem meijla).

 

8. Koliko dugo ćemo zadržati vaše lične informacije?

 

Vaše lične informacije zadržaćemo koliko god bude bilo potrebno za izvršenje usluga i obaveza sa vama kao kakndidatom, poslodavcem ili nekim drugim poslovnim partnerom.

 

9. Izmene

 

Povremeno ćemo morati da vršimo izmene ove Politike kako bismo bili sigurni da će ostati usklađena sa najnovijim zakonskim propisima i svim promenama u našoj praksi upravljanja privatnošću.

Kada budemo menjali ovu Politiku, obavestićemo vas o takvim promenama, ukoliko to bude bilo potrebno. Kopija najnovije verzije ove Politike uvek će biti dostupna na ovoj stranici.

 

Kontakt

Za bilo koju opciju na koju imate pravo i želite da je iskoristite ili za bilo koje pitanje koje imate o načinu na koji obrađujemo vaše lične podatke, možete poslati imejl na sledeću adresu: info@philaris.de.